mars 27, 2010

Mike Magolnick om sociala medier och MLM

Vi har tidigare skrivit om Mike Magolnick som arbetat som konsult inom direkthandelsbranschen under många år. Han har nu börjat arbeta för det nya MLM-företaget Vollara, som redan från start satsar på sociala medier. Mike Magolnick ger i denna video en bra introduktion till sociala medier och MLM.Se även MLM Nytts tidigare inlägg om sociala medier och MLM.

Etiketter: , , ,

februari 27, 2010

Sociala medier-revolutionen och MLM

Sociala medier har revolutionerat marknaden. Traditionell marknadsföring står inte längre i fokus och är inte lika effektiv längre. Budskap sprids numera mun till mun via sociala medier med en aldrig tidigare skådad kraft. Facebook, Twitter och andra sociala medier är det som idag sprider budskap och det sker från person till person, inte via traditionella annonser.MLM, network marketing och relationsmarknadsföring sprids som bekant också från person till person, mun till mun. Frågan du måste ställa dig är hur du förenar din MLM-verksamhet med sociala medier och drar nytta av kraften i den sociala revolutionen. Sociala medier är som gjorda för MLM och om du inte drar nytta av dem missar du en enormt kraftfull kommunikationskanal, som dessutom är gratis att använda.

Använd inte sociala medier för att spamma folk med reklam som om det vore traditionell marknadsföring. Bjud på intressant information, umgås och bygg långsiktiga relationer. Sociala medier är dessutom perfekta plattformar för att hålla kontakt, diskutera och organisera sitt team.

Anslut dig till den sociala revolutionen!

Etiketter: , ,

februari 15, 2010

Emente-metoden leder till verklig framgång

Rose-Marie Larsson har under tio år arbetat med referensmarknadsföring och uppnått stora framgångar. Motiverad av sin framgång började hon söka efter hur hon kunde utvecklas vidare som person. Hon hittade tankefältterapi vilket gjorde henne så inspirerad att hon vidareutvecklade metoden och idag hjälper andra att övervinna sina inre hinder för att uppnå personlig och affärsmässig framgång. MLM Nytt har träffat Rose-Marie för att höra mer om Emente-metoden.

Rose-Marie Larsson har under tio år varit verksam inom referensmarknadsföring. Under 2008 hade hon exempelvis den högsta rankingen och inkomsten i Europa i ett av USAs främsta företag verksamma inom referensmarknadsföring.

Rose-Marie berättar att hon träffade många föredragshållare, motivationstalare och utbildare i ”pepping” och säger att hon och övriga alltid blev väldigt laddade. Nya mål sattes upp och beslut togs, men sedan var det alltid många som inte nådde vad de drömde om.

I samband med hennes framgångar där organisationen, försäljningen och inkomsterna växte började Rose-Marie intressera sig för sin egna personliga utveckling. Hon kom då i kontakt med energipsykologi och tankefältterapi. Hon berättar att kunskaperna hon där tog till sig fick bort de inre motstånd som stod i vägen för att hon skulle kunna leva det liv hon ville.

Kunskaperna hon fick har hon vidareutvecklat och med sin bakgrund inom referensmarknadsföring har hon även specialanpassat utbildningar riktade speciellt till MLM-branschen. Det är ett sätt att hjälpa alla att uppnå sina mål, på ett mer genomgripande sätt. Det handlar om att ta bort hinder för alltid, inte om att tillfälligt ”peppa” folk. Grundläggande förändring ger förutsättningar för kontinuerliga framgångar, så att många fler kan lyckas inom referensmarknadsföring.

- Jag har under de senaste fem åren fördjupat mig i hur energipsykologi skulle kunna appliceras inom just referensmarknadsföring och kan nu presentera ett helt unikt utbildningskoncept, "Mer Motivation", som vänder sig till oberoende representanter, konsulenter och distributörer i branschen, säger Rose-Marie Larsson.Metoden hon har tagit fram, kallad Emente, går ut på att ta bort det som stör, som ligger till hinder för att man ska kunna göra det man planerat och bestämt sig för. Med metoden fastställer man först vilka ”inre negativa laddningar” man har och var de är, för att sedan minska eller ta bort dem helt.

När det gäller referensmarknadsföring kan det exempelvis handla om att man sammanställt sin ringlista och vill ringa, men någonting i kroppen gör att man inte lyfter luren och gör jobbet. Och gör man inte jobbet så kommer man inte att tjäna några pengar, oavsett hur motiverad man är och hur bra produkterna är.

Rose-Marie vänder sig till nätverksledare och team som vill hjälpa sina medlemmar att övervinna inre motstånd för att på så sätt uppnå de mål man satt upp. Fler medlemmar som ringer, bokar möten och presenterar produkterna, det gör alla till vinnare. De enskilda medlemmarna uppnår lättare sina mål och organisationen som helhet tjänar mer pengar.

I dagsläget har två nätverksorganisationer börjat använda metoden för att hjälpa sina medlemmar och fler har bokat upp sig för att köra igång under våren. Emente-metoden har alltså redan börjat få fotfäste inom MLM-branschen i Sverige.

Det ser ut att bli ett spännande år för Emente-metoden, Rose-Marie och alla som får hjälp att uppnå sina mål. Vi önskar er alla lycka till och hoppas kunna återkomma med en uppföljande intervju senare i år.

Läs mer om Emente-metoden genom att gå till www.mermotivation.se

Etiketter: ,

januari 16, 2010

Video om network marketing

Network marketing, MLM, nätverksmarknadsföring eller referensmarknadsföring, det finns många begrepp att välja på. Oavsett vilket begrepp man föredrar så är en sak klar, branschen och marknadsföringsformen växer stort. I denna video presenteras network marketing-branschen och möjligheterna.Se även videon som vi publicerat tidigare, Video om MLM.

Etiketter: ,

januari 05, 2010

MLM-företag har 33 % av marknaden i Ryssland

MLM-branschen har sedan början av 1990-talet haft en stark tillväxt i Ryssland. Ny statistik från Direct Selling Association (DSA) visar nu att MLM-företag står för 33 % av all försäljning av parfym och smink i landet.


Störst av alla företag är svenska Oriflame med 7,7 % av marknaden, tätt följt av amerikanska Avon med en marknadsandel på 7 %. Sedan kommer Mary Kay, Amway och Faberlic. Dessa fem företag står för 70-75 % av direkthandeln enligt DSA. Analytiker räknar med att både Oriflame och Avon kommer att ha ökat sin försäljning med minst 10 % under 2009.

Etiketter: , , , , , ,

maj 27, 2009

MLM ger säkra inkomster i lågkonjunkturen

Tidningen Affärsvärlden skrev i november en analys där man sa att MLM är en bra affärsmodell i dåliga tider, vilket vi rapporterade om här. Nu rapporterar tidningen USA Today samma sak, att MLM erbjuder jobb som är säkra även i en lågkonjunktur.
Branschstatistiken är inte klar ännu, men MLM-företagen märker att rekryteringen av nya konsulenter ökar. Det är alla åldersgrupper som börjar med MLM, unga nyutexaminerade studenter, folk mitt i livet som blivit av med jobbet och pensionärer som vill bättra på sin budget.

Många i USA har MLM-försäljning som en andra inkomst, vid sidan av en vanlig anställning. Nu när uppsägningarna haglar så visar sig extrainkomsten vara en väldigt bra inkomstförsäkring. Och eftersom folk inte är upptagna med sina lönejobb på dagarna längre så sätter många rejäl fart på sin MLM-verksamhet.

Läs artikeln i USA Today:
Direct sales (like Avon, Mary Kay) offer recession-proof jobs

Etiketter:

april 04, 2009

Direkthandelns Förening 40 år

Den svenska branschföreningen för direkthandel har nu funnits i 40 år. 40-årsjubileumet uppmärksammades vid Världsfederationen för direkhandelns kongress i Singapore.

På bilden ser vi Anders Berglund, jurist i Direkthandelns Förening ta emot en gratulation från Richard Berry. Berry är, förutom ordförande i FEDSA, också ordförande i WFDSA Associations Services Committee.

Direkthandelns Förening är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel i Sverige. Direkthandel är ett bredare begrepp än MLM, och innefattar både MLM och företag som endast ger ersättning i en nivå.

Etiketter:

november 11, 2008

Dåliga tider är bra tider för MLM

Affärsvärlden skriver i en analys att den affärsmodell, dvs MLM och direkthandel, som Oriflame använder är helt rätt i dåliga tider. Det underlättar rekryteringen av personer som vill sälja Oriflames produkter till vänner och bekanta, så kallade konsulenter.


Kosmetikaföretaget Oriflames tredje kvartal var det starkaste försäljningsmässigt sedan börsnoteringen 2004. I den senaste lågkonjunkturen, 2000-2003, växte Oriflame med 65 procent och rörelsevinsten ökade med över 100 procent. Det är imponerande siffror och något som alla i branschen kan ta till sig för att göra någonting positivt av den lågkonjunktur som vi nu har gått in i.

Läs analysen - Affärsvärlden: Rysskräck som lockar

Etiketter: ,

oktober 11, 2008

Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden

Boken "Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden", lanserades av Liber i mars 2007 och är den första boken om MLM- och direkthandelsbranschen på svenska.

Direkthandel och MLM är en relativt okänd del av det svenska näringslivet. Det beror främst på att den är butikslös och säljer direkt till konsument vid personliga möten. Direkthandeln i Sverige omsatte nästan 3 miljarder kronor under 2006 och engagerar fler än 100 000 säljare. Majoriteten av dessa är kvinnor, de flesta arbetar med direkthandel på deltid. Motsvarande siffror globalt är 750 miljarder kronor och 60 miljoner säljare.


Professor Evert Gummesson vid Stockholms Universitet är tillsammans med Eva-Karin Ohlsson redaktörer för boken. Boken är en antologi där redaktörerna låtit olika författare ge sin syn på direkthandel i Sverige.

- Evert Gummesson sätter in direkthandeln i ett marknadsföringsperspektiv
- Ek dr Fredrik Bergström, tidigare VD vid Handelns Utredningsinstitut (HUI) sätter in direkthandeln i ett svenskt handelsperspektiv
- Ek dr Eva Javefors Grauers vid Linköpings Universitet tar upp genusperspektivet
- Ulf Karlsson, fd kapten i Friidrottslandslaget beskriver hur man arbetar med motivation och drivkraft.
- Slutligen beskriver branschen själv hur man organiserat sig och hur man arbetar med produkt- och säljstrategier.

Det är inte en bok för att bli motiverad eller lära sig hur man blir en bättre nätverkare. Utan boken rekommenderas för dig som vill lära dig mer om branschen.

Läs en sammanfattning av boken (pdf)

Etiketter:

september 13, 2008

Gem Lifestyle lanserar speltjänsten Gem Island

Gem Lifestyle är ett företag som just nu etablerar sig runt om i Europa. Gem Lifestyle bygger upp Gem Island, en 3D-värld på Internet fylld med spel i olika former.Det är inte första gången som ett företag använder MLM för att lansera spel på Internet. Svenska Tell Poker har framgångsrikt använt MLM för att rekrytera spelare till sin online poker-tjänst. Det finns också ett antal exempel som varit mindre lyckade. Det som talar för Gem Lifestyle är att företagsledningen har en stor erfarenhet av att både bygga företag och MLM. Framför allt sticker Mark Campbell ut, som tidigare byggt upp stora företag som Jazztel och just nu även arbetar för "Europas Las Vegas" i Spanien.

Etiketter: ,

mars 16, 2008

Video om MLM

Vad är MLM, även kallat network marketing? Hur fungerar affärsmodellen? Varför är modellen bra? När kom branschen igång? Vilka är styrkorna? Om det är frågor du har ställt dig så rekommenderar vi att du tittar på denna video, 10 minuter lång, den är givande.


Vi kommer med jämna mellanrum att publicera fler videos, så skapa ett bokmärke till MLM Nytt omgående.

Etiketter: ,

november 08, 2007

Gratis telefonkonferens för MLM

Det underbara med MLM är att alla kan starta upp en egen affärsverksamhet med ytterst små medel. Det går att jobba hemifrån och det kostar oftast bara några hundra eller tusen kronor att komma igång.

Eftersom intäkterna är små i början så är det viktigt att anpassa kostnaderna där efter. Samtidigt är det viktigt att ha bra verktyg för att bygga upp sin organisation. Därför vill MLM Nytt uppmärksamma RixMötet. RixMötet är en bra och gratis telefonkonferenstjänst som gör det möjligt att hålla möten på distans. Internet i all ära, men en gammal hederlig telefonkonferens kan alla vara med på utan krångel.

Ring 08-5000 5000, välj en sexsiffrig kod, välj antal deltagare och skapa en konferens. Be alla deltagare ringa 08-5000 5000 och slå in er personliga kod.

Svårare än så är det inte. RixMötet är ett väldigt populärt verktyg bland små- och medelstora företag, liksom bland många som är aktiva inom MLM.

Etiketter:

maj 20, 2007

De största MLM-företagen i Sverige

Direkthandelns Förening har sammanställt en topplista över vilka medlemsföretag som har störst försäljning i Sverige.

1. Forever Living Products
2. Mary Kay
3. Oriflame
4. Tupperware
5. Bertmarks Förlag*
6. Herbalife
7. Amway
8. Partylite
9. Meandi*
10. Lingon & Blåbär*

Företagen som använder sig av nätverksmarknadsföring för att rekrytera säljare är framgångsrika. De fyra största företagen använder nätverksmarknadsföring. Av de tio största företagen så är det bara tre som inte använder modellen, Bertmarks Förlag, Meandi och Lingon & Blåbär.

Observera att Direkthandelns Förening bara har tagit med företag som är medlemmar i deras förening. ACN och andra stora företag finns alltså inte med i listan.

* Använder ej MLM/Nätverksmarknadsföring

Etiketter: