mars 13, 2009

ZinZino köper Seven Nox

Seven Nox AB är direkthandelsföretaget som säljer espresso-maskiner och kaffe under varumärket ZinZino. Under år 2007 grundade några av huvudägarna i Seven Nox AB företaget ZinZino Holding AB. ZinZino Holding har ännu så länge ingen verksamhet, utan består av en mindre kassa. Nu köper ZinZino Holding företaget Seven Nox AB och betalar med egna aktier. Det innebär att aktieägarna i Seven Nox AB får aktier i ZinZino Holding istället. Ägandet förändras något, där ägarna av ZinZino Holding ökar sin ägarandel jämfört med hur ägandet ser ut i Seven Nox.


Vad betyder då denna något ovanliga finansieringslösning för aktieägarna och medlemmarna? För aktieägarna innebär det att deras ägarandel minskar något, men å andra sidan tillförs verksamheten nytt kapital. För medlemmarna ska det inte bli någon direkt skillnad.

Det positiva i denna affär är att det finns en kärntrupp som tar ansvar för verksamheten och ser till företaget har kapital att röra sig med. Det är uppenbart att kärntruppen vill bygga upp företaget och göra det framgångsrikt. Vilket självklart är väldigt positivt för alla nätverkare som lagt ner energi på att bygga upp sina organisationer.

Avsikten är att ZinZino Holding AB ska börsnoteras när tiden är lämplig.

Etiketter:

januari 15, 2008

Därför är Zinzino brilliant

John Grapper på tidningen Financial Times skrev en lysande kolumn för några dagar sedan. Han berättar där hur han upptäckt det brillianta kaffekonceptet Nespresso från Nestlé och går sedan igenom varför det är lysande.

Likheterna mellan Nespresso och Zinzino är slående. Med reservation för att vi på MLM Nytt inte är några kaffeexperter så är produkten den samma. Dvs en kaffemaskin för hemmabruk som matas med pods. Den andra stora likheten är affärsmodellen, som kombinerar försäljning av en kaffemaskin med prenumeration på kaffepods. Ytterligare en likhet är att större delen av försäljningen inte sker i butik. Det är bara för själva maskinen som Nespresso använder sig av butiker.

Konceptet med att ha ett kafé hemma kallar John Grapper för “affordable luxury”, överkomlig lyx.

Nog med ord från oss på MLM Nytt, läs istället vad John Grapper skriver. Det är obligatorisk läsning för alla som jobbar med Zinzino.

Financial Times: Lessons from Nestlé’s coffee break

Etiketter:

september 08, 2007

Zinzino ökar försäljningen

Seven Nox var MLM-företaget som startade i rekordfart. Redan efter ett antal månader lyckades man fyllde globen med medlemmar och det blev en stor fest. Seven sålde telefoni, kosttillskott, webbspel, utbildningar och andra saker. Man drev tjänsterna i egen regi och expanderade i flera länder samtidigt. Tyvärr gick försäljningen inte vidare bra, och med den stora kostnadsmassa man dragit på sig så rasade allt samman. Sedan spenderade Seven några år med att sälja av och lägga ner verksamheter.

Företaget överlede dock och koncentrerar sig idag på kaffe-maskiner och tillhörande abonnemang på kaffe mm. Varumärket man använder är Zinzino. Försäljningen är blygsam ännu så länge, men under årets första sex månader dubblerade man försäljningen av Zinzino.

Zinzino har en trogen skara medlemmar som jobbar med att bygga upp verksamheten. Med ett nytt namn och en ny verksamhet får man säga att företaget börjar om på ny kula. Nu med balanserade expansionsplaner och fokus på att sälja produkter.

Etiketter: